Sunday, September 14, 2008

KERTAS DUA BAT SPM

1- Karangan 30 Markah
2. 2.1 Kefahaman 18 Markah
2.2 Isi penting 12 Markah
2.3 Terjemahan 15 markah
3. 3.1 Qawaed Arabiah 10markah
3.2 Balaghah 10 markah
3.3 Hikam /Teks Arab 5markah
4.4.1 QAwaed Arabiah 10markah
4.2 Balagahah 10markah
4.3 Hikam/Teks Arab 5markah

No comments: